wz

PRA - progresivní atrofie sítnice

Exkluzívně o PRA:

  • Info o PRA ze zahraničních zdrojů, veterinárních skript a studií (M.Škovroňová) - dokument se otevře v novém okně!

Progresivní atrofie sítnice (pokračující úbytek sítnice oka) je dědičné onemocnění, které postihuje mnoho plemen psů, ale u kolií se v současné době vyskytuje mnohem méně něž před několika lety. Nedá se léčit a stav často vede až k naprosté slepotě. Bohužel příznaky tohoto onemocnění se u některých jedinců mohou projevit až ve vyšším věku i sedm až devět let. 

PRA můžeme rozdělit dle typů na:

PRA – periferní

Jedná se o defekt oka, kdy vrstva buněk sítnice postupně degeneruje. Degenerace sítnice začíná na obvodu a postupně se rozšiřuje do centrálních částí. Postižený jedinec přestává vidět za šera, později i za denního světla. Proces postupuje pomalu a může trvat měsíce i roky. Choroba se často pozná až ve vyšším věku. 

PRA – centrální

Druhá forma atrofie sítnice oka je popisována jako centrální. Od předchozí formy se výrazně odlišuje. NENÍ doprovázena šeroslepostí.; naopak psi často vidí lépe za šera než za denního světla, mají značné potíže v periferním vidění. Degenerace sítnice začíná v centrální oblasti. Defekt se postupně zhoršuje. Příznaky onemocnění se obvykle objevují 3 - 6 let. Změny na sítnici mohou být pozorovány při podrobnějším vyšetření ve stáří 18 měsíců až 2 let.

Všichni psi pozitivně testovaní na toto onemocnění by měli být neodkladně vyřazeni z chovných programů.


zdravé oko

        

postižené oko

střední stádium
zřetelný úbytek sítnice

střední stádium PRA

                  

             

nositel XLPRA

Photos: zdroj - Internet


Planeta Rough © 2003 - 2010
CZ Collie - Portal

 

•  Fórum  •  Kontakt & poděkování  •  Literatura  •  Odkazy  •  Suvenýry   GuestBook  
•  Aktuálně  •  Collie Rough  •  CZ Collies  •  SHOW Collie  •  Collie TIP & ARCHIV    Galerie 

Graphic Design by Round the Bend Wizards & Vili.K

footer image footer image